Cửu Tinh Thần Khí

Cửu Lê nhập thế loạn thiên hoang,
Thần Khí Dục Linh nhậm Tiêu Dao

Tại phiên bản mới tháng 07 này, quý bằng hữu sẽ lần đầu tiên có cơ hội sở hữu những Thần Khí mới không những tuyệt đẹp mà còn chứa đựng đầy sức mạnh. Những bảo vật độc nhất vô nhị này sẽ vô cùng hữu ích trên con đường chinh phục Tân Thiên Long của quý bằng hữu.

Thông Tin Chung

 • Thiên Hoang Cổ Cảnh tướng tinh bất ổn, Cửu Lê động loạn. Cửu Lê bộ tộc dường như có mưu đồ. Gần đây, Phụng Minh Trấn Vô Nhai Tử đang tìm ngươi khắp nơi, nghe đồn có liên quan đến Thái Cổ Thần Khí, nếu các hạ có một Cấp 102-Thượng Cổ Thần Khí trên tay, có thể đi hỏi thử.
 • Thời gian bắt đầu: Từ sau bảo trì ngày 17/07/2018.
 • Kể từ thời gian trên, các vị hảo hán trang bị Thượng Cổ Thần Khí cấp 102 có thể đến NPC Binh Tuyệt Thiên Hạ – Vô Nhai Tử (210.218) Phụng Minh Trấn thực hiện chuỗi nhiệm vụ Hà Tân Cô Đảo Tâm Thiên Ảnh.
 • Sau khi hoàn thành chuỗi nhiệm vụ, quý bằng hữu có thể gặp NPC Thần Binh Giáng Thế – Tiêu Dao Tử (248.217) Phụng Minh Trấn để tiến hành khai mộng Thượng Cổ Thần Khí.

Thượng Cổ Thần Khí Khai Mộng

 • NPC liên quanThần Binh Giáng Thế – Tiêu Dao Tử (248.217) Phụng Minh Trấn.
 • Yêu cầuThượng Cổ Thần Khí cấp 102 mới được Khai Mộng.
 • Khai Mộng thành công có thể dục linh tăng bậc Linh khí cho Thượng Cổ Thần Khí.
 • Chú ý: Cấp Thượng Cổ Thần Khí đã khai mộng không đổi, kế thừa bảo thạch, điêu văn, tạc khắc, cường hóa, đục lỗ, loại thuộc tính, độ bền, tư chất của Thần khí gốc, có thể tiếp tục luyện hồn Thần khí.

Thượng Cổ Thần Khí Dục Linh

 • NPC liên quanThần Binh Giáng Thế – Tiêu Dao Tử (248.217) Phụng Minh Trấn.
 • Yêu cầuThượng Cổ Thần Khí cấp 102 đã được Khai Mộng.
 • Thượng Cổ Thần Khí sau khi Khai mộng có thể dùng Phục Hy Ngọc bồi dưỡng khí linh, bậc khí linh càng cao thì thuộc tính Thượng Cổ Thần Khí càng cao.
 • Khí linh đạt bậc 20 thì có thể tiến hành Chú Hồn Thượng Cổ Thần Khí để thăng hoa thành Thái Cổ Thần Khí.
 • Ngoài ra khi Khí linh đạt các bậc 2, 5, 10 sẽ mở 3 hồn vị Mệnh, Địa, Thiên và có thể nạp khí hồn. Sau khi nạp khí hồn vào hồn vị, khi dùng kỹ năng Tru Tiên Vạn Tượng sẽ phát huy hiệu quả tương ứng.
 • Chú ý: Có thể mở giao diện Tru Tiên Vạn Tượng – Nạp Khí Hồn tại trang Thần Khí để thao tác.
 • Sau khi 3 hồn vị Mệnh, Địa, Thiên mở thì có thể tăng cấp, nạp Khí hồn vào Hồn vị.
  Hồn Vị Ngọc Tăng Cấp
  Mệnh Mệnh Hồn Ngọc
  Địa Địa Hồn Ngọc
  Thiên Thiên Hồn Ngọc
 • Hồn vị sau khi tăng cấp thì hiệu quả khí hồn nạp vào cũng sẽ tăng theo.
 • Sau khi nạp khí hồn vào hồn vị thì có thể mở kỹ năng Tru Tiên Vạn Tượng. Đánh trúng mục tiêu sẽ tập hợp 3 hồn vị Mệnh, Địa, Thiên chứa hiệu quả khí hồn gây sát thương.
 • Chú ý: Tru Tiên Vạn Tượng có thể kéo vào thanh phím tắt để sử dụng.

Chú Hồn Thượng Cổ Thần Khí

 • NPC liên quanThần Binh Giáng Thế – Tiêu Dao Tử (248.217) Phụng Minh Trấn.
 • Yêu cầu: trang bị Thượng Cổ Thần Khí cấp 102 có dục linh cấp 20.
 • Quý bằng hữu có thể một mình hoặc tổ đội từ 1 đến 6 người đến gặp Tiêu Dao Tử đối thoại để tiến vào Phó bản: Thái Sơ Địa, nhận khiêu chiến thí luyện của Phục Hy.
 • Chú ý: Số lần khiêu chiến không hạn chế.
 • Hoàn thành khiêu chiến, quý bằng hữu có thể chú hồn Thượng Cổ Thần Khí thành Thái Cổ Thần Khí.
TLBB3 Private