[Sự kiện] – Long Tranh Hổ Đấu -19h00 Ngày 25/11

🎯Sự kiện – Long Tranh Hổ Đấu
Thể thức thi đấu Loi đài tự do : 1 Vs 1
Thời gian đăng ký : từ đây Đến 18h00 25/11
=>Gửi inbox Vào Fanpage : ”Tên nhân vật của các hạ vs nội dung : Đăng ký Long Tranh Hổ đấu 1-1 ”
Thời Gian thi đấu 19h00 25/11

💢Phần thưởng :
🎁TOP 1 :500.000 Điểm tặng
🎁TOP 2 :300.000 Điểm tặng
🎁TOP 3 :200.000 Điểm tặng
🎁TOP 4 : 100.000 Điểm tặng

TLBB3 Private