Thumbnail

TLBB3 – VIP EVENT – 30/4 1/5

#Trồng_Hoa_Đoạt_Trùng_Lâu ➡️Bắt đầu từ 12h 28/4 đến 12h ngày 10/5 ➡️ Tham gia các sự kiện dưới sẽ nhận được MẦM HOA…


Thumbnail

Cấp 30 – Cấp 45

Sau khi bằng hữu lên đến cấp 20, Vương Ngữ Yên sẽ tiếp tục gợi ý cách lên cấp nhanh…


Thumbnail

Cấp 1 – Cấp 20

Từ cấp 1 cho đến 20, ngoài việc đánh quái để gia tăng điểm kinh nghiệm, các tân thủ còn…


TLBB3 Private